Szlak rowerowy

Mońki - Sikory - Kalinówka Kościelna - Przytulanka - Mońki

 • wyjazd w kierunku dawnej wsi Mońki (obecnie Aleja Wojska Polskiego obok dawnego Zakładu Montażu Elementów Dyskretnych, otwarty w 1983 r. Był największym zakładem przemysłowym na terenie Moniek).
 • przejeżdżamy dawną wieś Mońki i na końcu zabudowań skręcamy w lewo w kierunku wsi Waski.
 • drogą żwirową, a następnie polną dojeżdzamy do kolejnego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo w kierunku wsi Sikory. We wsi mijamy po prawej stronie dawny (obecnie mocno zniszczony) dwór wraz z resztkami parku. Do lat 90-tych mieściła się tu szkoła.
 • skręcając w lewo dojeżdzamy do dawnego młyna wodnego (początki sięgają XVIII w.), który funkcjonował jeszcze do lat 70-tych i w chwili obecnej ma wszystkie urządzenia sprawne.
 • drogą polną udajemy się w kierunku wsi Kalinówka Kościelna.
 • wjeżdzamy na drogę asfaltową. Po prawej stronie widoczny cmentarz grzebalny z zabytkową bramą z 1848.r.
 • dojeżdzamy do wsi i zatrzymujemy się przy drewnianym kościele (jeden z najwspanialszych zabytków architektury drewnianej na Podlasiu) p.w. Św. Anny z 1776 r. Obok zabytkowy lamus z 1774 r., w którym mieści się muzeum prezentujące dawne narzędzia, sprzęty i przedmioty codziennego użytku. Prezentowane są też eksponaty związane z historią parafii (powstała w 1511 r.)
 • drogą asfaltową wracamy do Moniek. W miejscowości Przytulanka zabytkowa kapliczka z XIX w. (jedna z nielicznych w gminie Monki wpisana do rejestru zabytków).

Długość szlaku ok. 20 km.

Dla wytrwałych:

 • z Kalinówki Kościelnej wyruszamy w kierunku Knyszyna. Na końcu wsi były wiatrak z 1924 r.
 • mijamy rzekę Jaskrankę (można znaleźć tu nawet ślady pobytu bobrów) i wjeżdzamy na dość znaczne wzniesienie. Na prawo rozciąga się wspaniały widok na taflę jeziora (pow. ok. 440 ha). Skręcając w prawo drogą polną dojeżdzamy do Jeziora Zygmunta Augusta. Jest to jeden z najstarszych sztucznych zbiorników wodnych, który powstał w 1560 r., poprzez spiętrzenie wód rzeki Nereśl.
 • wracamy na drogę asfaltową i udajemy się w kierunku Knyszyna.
 • ok. 1 km. przed Knyszynem na ostrym zakręcie skręcamy w prawo w drogą polną i terenem zalesionym jedziemy do wsi Czechowizna (przed wsią widoczne Jezioro Zygmunta Augusta i wypływ rzeki Nereśl z jeziora).
 • przejeżdzamy przez wieś i dojeżdzamy do drogi asfaltowej do Moniek (skręcamy przy kapliczce w prawo).