WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

JEDNOSTEK SP ZOZ MOŃKI PO ZMIANIE

 

 

Numer telefonu

Jednostka organizacyjna

 

 

 

ADMINISTRACJA

 

 

085 727 8136

Dyrektor

 

 

085 727 8130

Centrala

 

 

 

 

Sekretariat

 

 

085 727 8137

Pielęgniarka Naczelna

 

 

085 727 8133

Inspektor BHP

 

 

085 727 8168

Informatyk

 

 

SEKCJA SPRAW PRACOWNICZYCH

 

 

085 727 8142

Kierownik

 

 

085 727 8143

Biuro

 

 

PRZYCHODNIA REJONOWA

 

 

085 727 8150

Rejestracja

 

 

085 727 8151

Poradnia Ogólna

 

 

085 727 8152

Gabinet Zabiegowy

 

 

085 727 8153

Kierownik Przychodni

 

 

085 727 8154

Poradnia Ogólna

 

 

085 727 8155

Poradnia Reumatologiczna

 

 

085 727 8156

Poradnia Endokrynologiczna

 

 

085 727 8157

Poradnia Neurologiczna

 

 

085 727 8158

Poradnia Okulistyczna

 

 

085 727 8159

Poradnia Laryngologiczna

 

 

085 727 8161

Poradnia Dermatologiczna i Psychiatryczna

 

 

085 727 8160 085 761 2630

Ambulatorium

 

 

085 727 8162

Poradnia K

 

 

085 727 8170

Poradnia Dziecięca

 

 

085 727  8164

Protezownia

 

 

085 727  8165

Medycyna Pracy

 

 

085 727 8179

Gabinet RTG

 

 

085 727 8166

Pracowania EKG

 

 

085 727 8167

Pielęgniarki Środowiskowe

 

 

085 727 8171

Sterylizatornia

 

 

085 727 8172

Laboratorium

 

 

085 727 8173

Serologia - Bank Krwi

 

 

085 727 8174

Apteka

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

085 727 8194

Dyżurka Pielęgniarek

 

 

085 727 8196

Zakład Rehabilitacji

 

 

OŚRODKI ZDROWIA

 

 

085 716 8019

GOZ Jaświły

 

 

085 716 0006

GOZ Jasionówka

 

 

085 716 1011

WOZ Kalinówka

 

 

085 716 9024

GOZ Krypno

 

 

085 716 1510

WOZ Dolistowo

 

 

085 738 0024

Przychodnia Goniądz

 

 

085 738 5014

GOZ Trzcianne

 

 

085 738 0305

WOZ Downary

 

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

085 727 8138

Główny Księgowy

085 727 8139

Biuro

085 727 8140

Kasa

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ

085 727 8141

Biuro

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA

085 727 8144

Kierownik

085 727 8145

Biuro

085 727 8146

Magazyn Gospodarczy

085 727 8147

Kierowcy

085 727 8148

Konserwatorzy

085727 8149

Magazyn Pościeli

085 727 8198

Kuchnia

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

085 727 8175

Ordynator

085 727 8176

Pokój Lekarski

085 727 8177

Dyżurka Pielęgniarek III p

085 727 8178

Dyżurka Pielęgniarek II p

085 727 8197

Mieszkanie służbowe

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

085 727 8180

Poradnia Chirurgiczna

085 727 8181

Ordynator

085 727 8182

Pokój Lekarski

085 727 8183

Dyżurka Pielęgniarek

085 727 8184

Blok Operacyjny

085 727 8185

Anestezjolodzy

085 727 8186

Pielęgniarka Oddziałowa

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

085 727 8187

Pokój Lekarski

085 727 8188

Dyżurka Pielęgniarek

085 727 8189

Ordynator

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

085 727 8190

Dyżurka Pielęgniarek

085 727 8191

Ordynator

085 727 8192

Pokój Lekarski

085 727 8193

Pielęgniarka Oddziałowa

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

085 727 8132

Dyżurka Pielęgniarek