Gazeta Współczesna - 29 stycznia 2007 r.

artykuł o e-Monki TV