Uwłaszczenie włościan z majątku Mroczki

19 listopada 1925 r. Nr.590

Informacja archiwalna z akt byłego Grodzieńskiego Urzędu Gubernialnego do Spraw Włościańskich, odnośnie do wsi Mroczki, gminy dawnej Trzcianne, powiatu Białostockiego.

Dyrekcja Archiwum państwowego w Grodnie, po szczegółowem zbadaniu aktów uwłaszczenia włościan z majątku Mroczki, który należał do Antoniego Haraburdy, niniejszem zaświadcza: Według aktu wykupu, sporządzonego w dniu 12 września 1864 roku, N 95, wieś Mroczki otrzymała na własność ogółem 4 dziesięciny - 800 sążni gruntu sadzibnego, 59 dzies. 600 sąż. ziemi ornej, 28 dzies.400 sąż sianożęci, ogółem 91 dzies. 1800 sąż. użytków i 5 dzies.1200 sąż. nieużytków. Oprócz tego włościanie zachowali prawo pastwiska w lesie dziedzica na przestrzeni 100 dziesięcin.

Wykaz imienny gospodarzy we wsi Mroczkach:
1. Jan syn Ignacego Szeszko.
2. Franciszek s. Marcina Dąbrowski.
3. Ignacy s. Macieja Szeszko.
4. Jan s. Marcina Dąbrowski.
5. Antoni s. Gabrjela Bajkiewicz.
6. Antoni s. Macieja Szeszko.
7. Tomasz s. Ignacego Szeszko.
8. Bernard s. Marcina Dąbrowski .
9. Kazimierz s. Marcina Dąbrowski.
10. Franciszek s. Jana Dąbrowski otrzymali gruntu:
a) siedliska po sześćset sążni każdy,
b)- ziemi ornej: NN 2, 4 i 8 po sześć dziesięcin dwa tysiące sążni, N 3-sześć dziesięcin jeden tysiąc sążni, NN 5 i 7 po pięć dziesięcin tysiąc pięćset sążni, N 6 - siedem dziesięcin tysiąc dwieście sążni; NN 9 i 10 po trzy dziesięciny tysiąc dwieście sążni,
c) - sianożęci: 1, 2, 3, 4, 5, 6 po trzy dziesięciny; NN 5 i 7 po trzy dziesięciny tysiąc dwieście sążni; 9 i 10 po jednej dziesięcinie tysiąc czterysta sążni,
d) ogółem użytków; NN 1, 2, 4 i 8 po dziesięć dziesięcin dwieście sążni, N 3 - dziewięć dziesięcin tysiąc sześćset sążni, N 5 i 7 - dziewięć dziesięcin dziewięćset sążni; N 6 - dziesięć dziesięcin dwieście sążni; N 9 i 10 po pięć dziesięcin osiemset sążni.

Zagrodnicy:

N 11 Paweł s. Antoniego Szydłowski, N 12 Stanisław s. Jana Szydłowski, N 13 Jakub s. Tadeusza Skarzyński, N 14 Wincenty s. Pawła Mazurkiewicz - otrzymali ogółem po siedemset sążni siedliska i N 15 Józef s. Józefa Zieliński - ogółem jeden tysiąc sześćset sążni siedliska.

Protokół odgraniczenia sporządzony w dniu 5 lutego 1877 roku, ustalił w posiadaniu wyłącznem wsi Mroczki ogółem 112 dziesięcin 2149 sążni gruntu i wspólne z dziedzicem 264 sążnie. Włościanie mają prawo pasać bydło na 100 dziesięcinach w lesie dziedzica.

Postanowienia protokołowane pośrednika pojednawczego z dnia 25 czerwca 1873 r., 17 marca 1881 roku i 18 czerwca 1884 roku określiły serwitut wsi Mroczków jak następuje: na przestrzeni 100 dziesięcin w uroczyskach Rogowy Kopiec, Marcinowy Grodź, Kajznarowizna, a brakującą ilość do 100 dziesięcin w lasach graniczących z gruntem dziedzica Rumla do drogi Młynkowskiej, do których istnieje wspólny z dziedzicem przegon po drodze pod nazwą Borowa, na początku której znajduje się wodopój.

Protokół powyższy został zatwierdzony aktem sesji byłego Grodzieńskiego Urzędu Gubernialnego do Spraw Włościańskich z dnia 31 stycznia 1891 r.

Zgodność polskiego przekładu z treścią rosyjskich dokumentów potwierdziła archiwistka Archiwum Państwowego w Grodnie - Janina Kozłowska.

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek