Gminna Spółdzielnie "SCH" w Trzciannem

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "Samopomoc Chłopska" w Trzciannem powstała w wyniku przekształcenia Spółdzielni Spożywców "Rolnik" w Wyszowatych.

17 marca 1948 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał zaświadczenie stwierdzające, że Zarząd Spółdzielni Spożywców "Rolnik" w Wyszowatych zgłosił wszelkie dokumenty w celu przerejestrowania zmiany firmy. Gminna Spółdzielnia w Trzciannem została zarejestrowana 20 marca 1948 roku. Statut został zarejestrowany tego samego dnia przez Sędziego Rejestrowego J. Tobolczyka. Jako założyciele złożyli podpisy pod pierwszym statutem: Jaworowski Edmund, Piechowski Dominik, Szorc Bronisław, Kamiński Józef, Rafałko Józef, Wiszowaty Piotr, Jarząbski Stefan, Milewski Antoni, Chojnowski Stanisław, Pisanko Jan, Wiszowaty Stanisław, Wiszowaty Piotr s. Leopolda, Kupryjanów Wirgina.

Założycielami Spółdzielni byli panowie Stanisław i Piotr Wiszowaci. Spółdzielnia prowadziła wszechstronną działalność handlowo - usługową. W różnych okresach swojej działalności Spółdzielnia zatrudniała ponad 100 osób. Wiele osób z rejonu Trzciannego, nie pracujący we własnym gospodarstwie dzięki funkcjonowaniu Spółdzielni znajdowało zatrudnienie.

Najdłużej w GS-ie pracował pan Edward Bieryło, sprawując funkcję głównego księgowego przez 40 lat. Do grona długoletnich pracowników należy zaliczyć także: Helenę Chojnowska, Stefanię Romaszko, Zygmunta Jaworowskiego, Józefa Kamińskiego, Konstantego Chojnowskiego, Konstantego Wasilewskiego.

Pierwsza zmiana statutu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trzciannem miała miejsce 17 grudnia 1952 roku. Nowy statut został opracowany w oparciu o wytyczne I Kongresu Spółdzielczości "Samopomocy Chłopskiej". Wg nowego statutu Zarząd Spółdzielni był organem wykonawczym, kierując jej działalnością odpowiada za jej rozwój i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Spóldzielni w 1952 roku stanowili: Wiszowaty Stanisław, Jaworowski Zygmunt i Żornaciuk Teofil. Zastępcami ich byli: Mroczko Konstanty i Rudnicka Irena.

Struktura zmian w zarządzie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trzciannem w latach 1956 - 1999 przedstawia się następująco:

 1. 28 luty 1956r. Skład zarządu: Kamiński Józef - prezes, Dajnowski zdzisław - vice prezes ds. handlu, Slesiński Antoni - vice prezes ds. skupu.
 2. 3 kwietnia 1957r. Skład zarządu: Klepadło Feliks - prezes, Chrzanowski Antoni - vice prezes ds. handlu, Slesiński Antoni - vice prezes ds. skupu.
 3. 6 lipca 1962r. Skład zarządu: Wiszowaty Stanisław - prezes, Tołczyk Wiesław - vice prezes ds. handlu, vice prezes ds. skupu.
 4. 12 kwietnia 1965r. Skład zarządu: Wiszowaty Stanisław - prezes, Kaminski Józef - członek zarządu, Chojnowski Konstanty - członek zarządu.
 5. 24 listopada 1969r. Skład zarządu: Miścierewicz Andrzej - prezes, Kamiński Józef z-ca prezesa ds. zaopatrzenia ludności, Karwowski Edward - z-ca prezesa ds. obrotu rolnego.
 6. 6 luty 1971r. Skład zarządu: Studniarek Zdzisław - prezes, Kamiński Józef z-ca prezesa ds. zaopatrzenia ludności, Karwowski Edward z-ca prezesa ds. obrotu rolnego.
 7. 21 grudnia 1972r. Skład zarządu: Karwowski Edward - prezes, Kamiński Józef z-ca ds. zaopatrzenia ludności, Szeszko Jarosław z-ca prezesa ds. obrotu rolnego.
 8. 17 października 1975r. Skład zarządu: Panasiuk Andrzej - prezes, Karwowski Edward z-ca prezesa ds. obrotu rolnego, Pogorzelski Henryk z-ca prezesa ds. handlu, gastronomii, produkcji i usług.
 9. 14 wrzesnia 1978r. Skład zarządu: Karwowski Edward - prezes, Pogorzelski Henryk z-ca prezesa ds. obrotu rolnego, Kropiewnicki Józef z-ca ds. handlu, gastronomii, produkcji i usług.
 10. 24 luty 1989r. Skład zarządu: Pogorzelski Henryk - prezes, Kawaler Zenobia z-ca ds. handlu, gastronomii, produkcji i usług.
 11. 30 kwietnia 1990r. Skład zarządu: Pogorzelski Henryk - prezes, Bieryło Edward z-ca ds. ekonomicznych, Kawaler Zenobia z-ca ds. handlu, gastronomii i usług.
 12. 30 grudnia1991r. Skład zarządu: Chojnowska Teresa - prezes, Dąbrowski Zdzisław - członek zarządu.
 13. 8 czerwca 1994r. Skład zarządu: Kramkowska Krystyna - prezes, Wiszowata Józefa z-ca ds. ekonomicznych, Milewski Stanisław - członek zarządu.
 14. 6 grudnia 1999r. Skład zarządu: Kramkowska Krystyna - prezes, Krupińska Wincenta z-ca ds. ekonomicznych.

Obecnie Spółdzielnia działa na terenie gminy Trzcianne prowadząc następujące placówki handlowe: sklep spozywczo-przemysłowy w Nowej Wsi, sklep spożywczy w Trzciannem, sklep mięsny w Trzciannem, sklep AGD w Trzciannem, sklep z artykułami do produkcji rolnej w Trzciannem. Oprócz wymienionych placówek spółdzielnia dzierżawi wydzierżawia restaurację w Trzciannem oraz sklep w Chojnowie. Aktualnie Spółdzielnia zrzesza 50 członków. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Malinowski Ryszard - przewodniczący, Sokołowski Lucjan - sekretarz, Milewski Antoni - członek, Milewski Jan - członek, Szorc Jan - członek, Stachurski Kazimierz - członek. Prezesem Zarządu jest Kramkowska Krystyna, zastępcą prezesa Krupińska Wincenta...

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek