Dzieje trzciannego i obszaru gminy Trzcianne w XV i XX wieku

Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek