Jaświly, dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku

Józef Maroszek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek