Szkody wojenne gminy Jasionówka

Po zakończeniu II wojny światowej część mieszkańców Jasionówki i okolic postanowiła ubiegać się o zwrot pieniędzy związany ze szkodami wojennymi. Jako najczęstsze straty w gospodarstwach podawano: budynki mieszkalne, inwentarz, ziemiopłody, produkcja np. mleka, masła, straty w melioracji (przekopane pola okopami, rowami), w drzewostanie (zniszczony las budulcowy, opałowy, zniszczone drzewa), w zakładach pracy np. przydomowe zakłady krawiecki, stolarskie, rymarskie, kowalskie straty w gospodarstwie domowym np. odzież, pościel, naczynia. Nie wszystkie straty powstały na skutek bezpośrednich działań wojennych, zdarzały się straty poniesione w wyniku grabieży.

  1. Wniosek nr 118 z 19.05.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Gawryło Kazimierz, urodzony w 1895 r., z zawodu rolnik, zamieszkały w Kalinówce Królewskiej. Rodzina: żona Karolina lat 48, córka Maria lat 18, syn Stanisław lat 14, córka Zofia lat 13, córka Celina lat 8 i syn Emil lat 6. Szkody powstały w 1944 r. w wyniku grabieży. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Józef Rachwało i Wincenty Gawryło rolnicy z Kalinówki Królewskiej. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym oraz dodatkowej straty 60 sosen gospodarz wycenił na kwotę 2 568 zł.
  2. Wniosek nr 119 z 19.05.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Gawryło Wincenty lat 65, z zawodu rolnik, zamieszkały w Kalinówce Królewskiej. Rodzina: żona Urszula lat 70, syn Zenon lat 32, córka Jadwiga lat 26, oraz rodzina syna. Szkody powstały w 1944 r. w wyniku grabieży. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Józef Rachwało i Kazimierz Gawryło rolnicy z Kalinówki Królewskiej. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym, warzywach, drzewie tartym, deskach gospodarz wycenił na kwotę 11 829 zł.
  3. Wniosek nr 114 z 14.01.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Lipiszko Aleksander, urodzony w 1899 r., z zawodu rolnik, zamieszkały w Kalinówce Królewskiej. Rodzina: żona Bronisława lat 55, syn Wincenty lat 29, córka Regina lat 22, syn Stanisław lat 15, córka Monika lat 14, córka Rozalia lat 13, syn antoni lat 8, syn Krzysztof lat 6 i syn Jan lat 2. Szkody powstały w 1944 r. w wyniku działań wojennych i grabieży. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Julian Karwowski i Mikołaj Lipiszko rolnicy z Kalinówki Królewskiej. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym gospodarz wycenił na kwotę 3. 456 zł.
  4. Wniosek złożony 21.09.1945 r. w urzędzie w Kalinówce. Grabowski Franciszek urodzony w 1903 r. z zawodu rolnik, zamieszkały w Słomiance. Rodzina: żona Anna lat 35, syn Leon lat 15, córka Apolonia lat 12, syn Witold lat 9, syn Henryk lat 7, syn Franciszek lat 3, syn Zygmunt lat 1. Szkody powstały w okresie od 29.07. do 12.08.1944 r. w czasie działań wojennych. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Jan Kłubowicz i Henryk Chojnowski rolnicy z Jasionówki. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym, oraz spalonym zakładzie krawieckim gospodarz wycenił na kwotę 6 508 zł.
  5. Wniosek nr 117 z 19.01.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Rachwało Józef, urodzony w 1902 r. z zawodu rolnik, zamieszkały w Kalinówce Królewskiej. Rodzina: żona Monika lat 22, syn Jan lat 3, brat alfons lat 29, brat Gabriel lat 14, ojciec Paweł lat 77, matka Anna lat 68. Szkody powstały w 1944 r. w wyniku grabieży. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Wincenty i Kazimierz Gawryło rolnicy z Kalinówki Królewskiej. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym, oraz dodatkowej straty wełny i 50 sosen gospodarz wycenił na kwotę 7. 579 zł.
  6. Wniosek nr 179 z 29.01.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Wojtach Władysław urodzony w 1922 r., z zawodu rolnik, zamieszkały w Kalinówce Królewskiej. Rodzina: matka Michalina lat 60, siostra Maria lat 15. Szkody powstały w 1944 r. w wyniku grabieży. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Edward Paniczko i Stanisław Wojtach ze wsi Guzy. Straty w inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym gospodarz wycenił na kwotę 2. 702 zł.
  7. Wniosek nr 187 z 29.01.1946 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Abramowicz Marcin z Jasionówki urodzony w 1868 r. z zawodu rolnik. Rodzina: żona Julianna lat 67, córka Janina lat 30. Szkody powstały w 1939 r. z powodu wywózki w głąb Rosji (wysiedlenie na 6 lat), oraz walk frontowych. Straty w inwentarzu żywym: konie 17, bydło 10, trzoda 20, owce 18, drób 40, ponadto w zabudowaniach gospodarskich, dom, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym wycenił na kwotę 139. 970 zł.
  8. Wniosek nr 21 z 22.05.1945 r. złożony w urzędzie w Kalinówce. Cichońska Anna urodzona w 1912 r. (wdowa), z zawodu rolnik, Rodzina: syn Jerzy lat 12, córka Irena 10, córka Barbara lat 3. Szkody powstały w okresie od 29.07. do 12.08.1944 r. w czasie działań wojennych. Świadkami przy składaniu wniosku byli: Jan Kłubowicz i Jan Roszko rolnicy z Jasionówki. Straty w budynkach gospodarskich, inwentarzu żywym, ziemiopłodach, gospodarstwie domowym, oraz spalonym zakładzie krawieckim gospodarz wycenił na kwotę 28 798 zł.

Arkadiusz Studniarek


2006 © e-Monki.pl & A. Studniarek