Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionówce

W pierwszej połowie 1911 r. w Jasionówce, na wniosek byłego burmistrza Boleslawa Chmielnika i wójta Gminy żydowskiej, powołano straż ogniową. Decyzja taka była wynikiem dosyć częstych pożarów ze względu na zwartą, drewnianą zabudowę dawnej Jasionówki. Mieszkańcy na dowód poparcia tego przedsięwzięcia dobrowolnie się opodatkowali.

Pierwszy sprzęt jakim dysponowała straż pożarna w Jasionówce to dwie pompy ręczne, trzy drabiny oraz kilkanaście wiader. Z czasem miejscowi rzemieślnicy wykonali cztery konne drewniane beczki. Pierwszą mechaniczną pompę zakupiono w 1915 r.

W 1925 r. patronat nad Strażą Ogniową przejęło Koło Młodzieży Wiejskiej. Wybrano nowy zarząd. W tym czasie na środku rynku postawiono drewnianą remizę na sprzęt. Zakupiono drugą sikawkę, 14 bosaków, 6 drabin, trąbkę i syrenę na nogę. Zakupiono również materiał na mundury wyjściowe dla strażaków. Poza tym Straż Powiatowa w Białymstoku przekazała uzbrojenie osobiste w postaci toporków. Wprowadzono regularne szkolenia.

Pierwsze pokazy zorganizowano w maju 1926 r. W lipcu 1930 r. w wyniku dużego pożaru w pd. części rynku spłonęło około 40 budynków. W akcji gaszenia pożaru wraz ze strażą jasionowską uczestniczyła straż z Knyszyna. Ogień udało się zlokalizować. W1931 r. dzięki wsparciu finansowemu części mieszkańców Jasionówki zakupiono sztandar.

W 1932 r. jasionowska straż ogniowa dysponowała, jako jedna z nielicznych w rejonie, samochodem wypożyczanym przez miejscowego fabrykanta - Żyda Mojżesza, Owsiej Mińskiego. W tym czasie straż pożarna liczyła 32 ludzi.

W wyniku wkroczenia do Jasionówki wojsk niemieckich w dniu 29 czerca 1941 r. działalność straży ogniowej została przerwana. W tym czasie niemcy spalili w Jasionówce 98 domów żydowskich oraz 28 polskich. Za obronę domów przed ogniem groziła śmierć.

Po wyzwoleniu z chwilą stabilizacji przystąpiono do gromadzenia potrzebnego sprzętu. Wyremontowano przechowywane przez wojnę sikawki. Wykonano 3 konne beczkowozy, węże tłoczone i ssane. Otrzymano po kilka odcinków węży z Białegostoku z Komendy Powiatowej. W 1951 r. straż pożarna otrzymała pierwszą motopompę produkcji angielskiej.

W 1959 r. przekazano straży starą drewnianą bojnię na remizę. Po kilku latach budynek ten jednak zaczął się walić w związku z tym w roku 1964 rozpoczęto budowę nowej remizy. W wyniku reorganizacji w Jasionówce Rady Gromadzkiej, nad budynkiem dobudowano jeszcze piętro i przeznaczono budynek na Urząd Gminy. Na parterze oprócz remizy znalazły się biblioteka oraz świetlica. W 1969 r. straż pożarna otrzymała pierwszy samochód Star 20.

Po raz pierwszy jasionowska jednostka straży pożarnej brała udział w powiatowych zawodach w Mońkach w maju 1974 r., zajmując: dorośli I miejsce i drużyna młodzieżowa I miejsce. Za dobre wyniki szkoleniowe straż pożarna otrzymała nowy samochód GSaBm.

W 1975 r. w czynie społecznym rozpoczęto budowę Domu Strażaka, w którym obecnie znajdują się 2 garaże na wozy bojowe, dyżurka, sala szkoleniowa i biblioteka.

W 1976 r. ludność Jasionówki ufundowała sztandar, który został odznaczony "Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa". W tym samym roku w Jasionówce odbyło się posiedzenie Centralnego Komitetu Przeciwpożarowego z Warszawy. Ponadto w tym samym czasie zorganizowano orkiestrę dętą, którą prowadził nauczyciel z Knyszyna pan Przytomski a następnie pan Bolesław Bielak.

Kryzys polityczno-gospodarczy w Polsce w latach 1979-1982 spowodował pewne trudności również w straży pożarnej. Utracono w tym czasie orkiestrę.

Napisano na podstawie maszynopisu Jana Hryniewickiego.

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek