Folwark Jasionówka - Maryland

Dawny folwark dóbr jasionowskich, powstał po 1819 roku. Oddalony o ok. 5 km od rezydencji właścicieli; ulokowano go po przeciwnej stronie Jasionówki, przy gościńcu do Korycina, w sąsiedztwie rzeki Brzozówki. Maryland powstał w centrum dóbr, wśród pól dworskich i zajmował powierzchnię ok. 10,3 ha. Bezpośrednim powodem założenia folwarku w tym miejscu był fakt zniszczenia zabudowań założenia pałacowo- ogrodowego przez pożar i chęć ochrony przeciwpożarowej gospodarstwa folwarcznego. W miejscu dawnego folwarku w Jasionówce wzniesiono kompleks budynków stajennych stadniny wołłowiczowskiej. Dwór w Marylandzie ulokowano przy drodze ze Słomianki, która biegła południową granicą dużego sadu (założonego na planie kwadratu). Od zachodu granice sadu stanowił gościniec koryciński, przy którym wzniesiono ogrodzenie murowane z kamieni ogrodzenie. Droga dojazdowa od gościńca do dworu obsadzona została aleją lipową. Dalej droga okrążała podjazd przed zachodnią elewacją drewnianego dworu. Z dworem sąsiadowało podwórze, przy którym stały budynki hodowlano magazynowe.

Ok. 1905 r., gdy zlicytowano dobra jasionowskie, Maryland oddzielony został od Jasionówki i stał się samodzielnym centrum gospodarczym. We dworze zamieszkał wówczas Żyd, który ok.1914r. sprzedał Maryland Janowi Chylickiemu.

XX w. założenie uległo licznym przekształceniom. Wycięto starodrzew, rozebrano część dworu oraz budynki gospodarcze. Z dawnych nasadzeń zachowały się 2 lipy w alei dojazdowej, posadzone w połowie XIX w. W sadzie pozostała część starych jabłoni, grusz i śliw. Znakomita większość roślinności to nowe nasadzenia topól. Na południe od zabudowań zwraca uwagę otaczająca starą sadzawkę kępa wierzb i olsz. Cały obiekt jest dobrze widoczny z szosy łączącej Korycin z Jasionówką, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy układu. W miejscu po dawnym dworze zbudowano nowe obejście gospodarskie, a ziemię przejęli rolnicy indywidualni.

Folwark - Koziniec (gm. Jasionówka)

Folwark utworzony został na ziemiach Dóbr Jasionowskich. Ogród folwarczny bez dominujących cech stylowych powstał w XIX w., a na początku kolejnego stulecia powstaje kompozycja kwaterowa obejścia. Powierzchnia ogrodu wynosiła ok. 8 ha.

W 1886 r. jako właściciel majątku wzmiankowana była Jadwiga Miączyńska. Od 1905 r. folwarkiem zarządzał Michał Dunajew, a od 1909 Grzegorz Dulewicz. Kolejni dwaj zarządcy to: od 1913 r. Bohdan Borowik i od 1922 Jerzy Klein.

W okresie międzywojennym majątek został wystawiony na licytację. Większą część folwarku zakupił Popowski, a resztę majątku napływający na ten teren chłopi.

Kompozycja zachowała się tylko śladowo. Do dzisiaj zachowała się stodoła folwarczna, dwie piwnice oraz budynek gospodarczy przerobiony zaraz po II wojnie światowej na młyn spalinowy. Właścicielem młyna do lat 60-ych był pan Niewiarowski. Ziemie po byłym majątku są obecnie w rękach rolników indywidualnych.

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek