Scalenie gruntów - wieś Jasionówka

W dniu 6 czerwca 1935 r. sporządzono protokół, w którym mierniczy prowadzący scalenie inż. Henryk Zasztowtt przy udziale rady uczestników scalenia os. Jasionówka, mianowicie Franciszka Chojnowskiego, Franciszka Klukowicza i Michała Młodzianowskiego na mocy pkt. b/cz.2 art. 2, art. 32 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. (Dz. U.R.P. Nr 92 poz. 833 z r. 1927) przystąpił do opracowania warunków objęcia w posiadanie scalonych gruntów os. Jasionówki. Po wysłuchaniu opinii członków rady uczestników scalenia mierniczy prowadzący scalenie opracował następujące warunki:

 • w sprawie terminu wejścia w posiadanie wydzielonych w wyniku scalenia działek uczestnicy scalenia wejdą w posiadanie nowych działek po wprowadzeniu w posiadanie przez Komisarza Ziemskiego;
 • w sprawie przeprowadzenia i utrzymania dróg: stare drogi poprostowane, nowe dojazdowe i komunikacyjne doprowadzić do dobrego stanu używalności w przeciągu jednego roku, przyczem drogi gminne według planu i zarządzeń gminy, sposobem szarwarkowym, zaś drogi dojazdowe staraniem wszystkich uczestników scalenia, od daty wprowadzenia w posiadanie przez Komisarza Ziemskiego;
 • w sprawie wykonania i utrzymania urządzeń melioracyjnych: żadnych urządzeń melioracyjnych nie zaprojektowano;
 • w sprawie użytkowania gruntów, mających pozostać w posiadaniu ogólnym wszystkich uczestników scalenia lub przeznaczonych na cele użyteczności publicznej: a) plac szkolny dz. Nr 99 pozostaje w użytkowaniu gromady os. Jasionówka do czasu przekazania takowego pod budowę szkoły, b) grzebowisko i plac pod piwnicę dz. Nr.222 i 86 pozostaną w wyłącznym użytkowaniu gromady os. Jasionówka, bez udziału gromady żydowskiej, c) plac do kopania gliny i żwiru Nr 96 i 43 pozostaje w użytkowaniu wszystkich uczestników scalenia os. Jasionówka dla własnych potrzeb, bez prawa sprzedaży. Żwir ma prawo kopać Zarząd Drogowy na konserwację dróg w obrębie ograniczenia os. Jasionówka.
 • w sprawie terminu przeniesienia budynków znajdujących się na gruntach, przeznaczonych dla innych uczestników scalenia, oraz terminu usunięcia z tych gruntów drzew rosnących, krzewów, kamieni, płotów itp. Uczestnicy scalenia przenoszą swoje zabudowania , oznaczone w rejestrze Nr 17 Janowicz Kazimierz i Nr 42 Mróz Antoni w przeciągu trzech lat od daty wprowadzenia w posiadanie przez Komisarza Ziemskiego zgodnie ze złożonym zobowiązaniem. Krzewy, kamienie, płoty usunąć w przeciągu jednego roku od daty wprowadzenia w posiadanie przez Komisarza Ziemskiego.
 • w sprawie usunięcia lub wymiany drzewostanów rosnących w większej ilości na gruntach przeznaczonych dla innych uczestników scalenia: W uroczysku "Pod Borem" las winien być usunięty lub zamieniony przez poszczególnych posiadaczy działek w przeciągu jednego roku od daty wprowadzenia w posiadanie.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano: Członkowie rady uczestników scalenia: Franciszek Chojnowski, Franciszek Klukowicz, Michał Młodzianowski, oraz mierniczy prowadzący scalenia inż. H. Zasztowtt.

W skorowidzu alfabetycznym scalenia gruntów wsi Jasionówka z 1936 r. sporządzonym przez w/w mierniczego przysięgłego z Białegostoku ujęci są następujący mieszkańcy osady:

 1. Adamczewscy: Michał, Bolesław, Jan i Józef s. Franciszka - nr gospodarstwa 23
 2. Adamczewski Franciszek - nr gospodarstwa 38
 3. Adamczewska Kamila - nr gospodarstwa 50
 4. Buzun Kamila - nr gospodarstwa 11
 5. Buzun Jan - nr gospodarstwa 27
 6. Bejłach Icko - nr gospodarstwa 44
 7. Buzun Piotr - nr gospodarstwa 69
 8. Blachar Mousze - nr gospodarstwa 91
 9. Centkowski Kazimierz - nr gospodarstwa 8
 10. Cybulska Sołomeja - nr gospodarstwa 18
 11. Cichoński Jan - nr gospodarstwa 32
 12. Cichoński Józef - nr gospodarstwa 33
 13. Cichońska Anna - nr gospodarstwa 35
 14. Ejsmont Elżbieta - nr gospodarstwa 48
 15. Furman Lejba - nr gospodarstwa 66
 16. Grodzka Anna - nr gospodarstwa 30
 17. Goniądzki Boruch - nr gospodarstwa 59
 18. Garbar Jankiel - nr gospodarstwa 60
 19. Grabowski Franciszek - nr gospodarstwa 65
 20. Garbara Berka - nr gospodarstwa 83
 21. Garbara Abrama - nr gospodarstwa 83
 22. Głodowski Gejzer - nr gospodarstwa 94
 23. Gmina wyznania Mojżeszowego w Jasionówce - nr gospodarstwa 101
 24. Chojnowski Antoni - nr gospodarstwa 1
 25. Chojnowski Franciszek - nr gospodarstwa 2
 26. Chmielewska Jadwiga - nr gospodarstwa 67
 27. Chorowski Perce i Ester - nr gospodarstwa 84
 28. Janowicz Kazimierz - nr gospodarstwa 17
 29. Janowicz Stanisław - nr gospodarstwa 29
 30. Jagodyński Leon - nr gospodarstwa 51
 31. Jagodyńscy Andrzej i Izydor - nr gospodarstwa 52
 32. Jurgielewicz Piotr - nr gospodarstwa 99
 33. Karczewski Józef - nr gospodarstwa 3
 34. Kłubowicz Józef - nr gospodarstwa 5
 35. Kaczyńska Zofia - nr gospodarstwa 10
 36. Kłubowicz Michał - nr gospodarstwa 21
 37. Kłubowicz Jan - nr gospodarstwa 24
 38. Kłubowicz Franciszek - nr gospodarstwa 36
 39. Kłubowicz Kazimierz - nr gospodarstwa 37
 40. Kłubowicz Marianna - nr gospodarstwa 45
 41. Kłubowicz Bolesława - nr gospodarstwa 46
 42. Kopińska Jadwiga - nr gospodarstwa 73
 43. Kozłowska Marianna - nr gospodarstwa 75
 44. Kamiańska Helena - nr gospodarstwa 87
 45. Kamiańska Mejta - nr gospodarstwa 90
 46. Leszczyńska Michalina - nr gospodarstwa 62
 47. Leszczyńscy Kazimierz i Stanisław - nr gospodarstwa 68
 48. Łojewski Józef - nr gospodarstwa 16
 49. Młodzianowska Aleksandra - nr gospodarstwa 13
 50. Mróz Antonina - nr gospodarstwa 42
 51. Markowska Anastazja - nr gospodarstwa 53
 52. Młodzianowski Michał - nr gospodarstwa 54
 53. Narewski Benedykt - nr gospodarstwa 96
 54. Narewski Tadeusz - nr gospodarstwa 97
 55. Narewska Marianna - nr gospodarstwa 5
 56. Orzechowski Wawrzyniec - nr gospodarstwa 58
 57. Piątkowski Jan - nr gospodarstwa 6
 58. Paszkowa Joanna - nr gospodarstwa 7
 59. Piątkowska Jadwiga - nr gospodarstwa 7
 60. Piątkowscy Feliks i Anna - nr gospodarstwa 60
 61. Piątkowski Wincenty - nr gospodarstwa 12
 62. Piątkowski Paweł - nr gospodarstwa 14
 63. Piątkowska Władysława - nr gospodarstwa 15
 64. Piątkowska Kamila - nr gospodarstwa 22
 65. Piątkowski Piotr - nr gospodarstwa 49
 66. Popławska Marianna - nr gospodarstwa 51
 67. Popławska Jozefa - nr gospodarstwa 64
 68. Perman Mousza - nr gospodarstwa 70
 69. Prosławski Zelman - nr gospodarstwa 81
 70. Parafia Rzymskokatolicka - nr gospodarstwa 100
 71. Rożko Paweł - nr gospodarstwa 40
 72. Rożko Józef - nr gospodarstwa 41
 73. Rozenblat Hersz - nr gospodarstwa 53 a
 74. Rzepecki Maciej i Aleksander - nr gospodarstwa 61
 75. Rogodziński Józef - nr gospodarstwa 71
 76. Rajdowski Josel - nr gospodarstwa 82
 77. Rozenberg Minia - nr gospodarstwa 92
 78. Sokołowski Romuald - nr gospodarstwa 4
 79. Stojak Adolfina - nr gospodarstwa 20
 80. Skorupski Albin - nr gospodarstwa 25
 81. Skorupski Wincenty - nr gospodarstwa 26
 82. Sakowicz Franciszek - nr gospodarstwa 28
 83. Sakowicz Urszula - nr gospodarstwa 30
 84. Sakowicz Aleksander - nr gospodarstwa 31
 85. Szoch Józefa - nr gospodarstwa 34
 86. Snarski Wacław - nr gospodarstwa 43
 87. Skobodziński Michał - nr gospodarstwa 55
 88. Sapoczkowski Zejlik - nr gospodarstwa 56
 89. Sokołowicz Szejna - nr gospodarstwa 72
 90. Szczęsnowicz Jan - nr gospodarstwa 77
 91. Sapoźnicki Mojsze i Zorc - nr gospodarstwa 78
 92. Sidrański Zajdel - nr gospodarstwa 79
 93. Surażska Perla - nr gospodarstwa 89
 94. Szaciło Dawid - nr gospodarstwa 93
 95. Szif Mejer - nr gospodarstwa 95
 96. Sadowski Jarema - nr gospodarstwa 98
 97. Toczydłowska Jadwiga - nr gospodarstwa 74
 98. Tykocki Zelman - nr gospodarstwa 80
 99. Uściłowska Michalina - nr gospodarstwa 63
 100. Wysocki Józef - nr gospodarstwa 39
 101. Wiżański Jeko - nr gospodarstwa 86
 102. Żółty Jankiel - nr gospodarstwa 85
 103. Zajkowska Dominika - nr gospodarstwa 19
 104. Zalewska Emilia - nr gospodarstwa 47
 105. Zdrojewski Antoni - nr gospodarstwa 57
 106. Zajko Franciszek - nr gospodarstwa 76
 107. Złaciej Cypa - nr gospodarstwa 88

W rejestrze pomiarowym osady Jasionówka, który ułożył w 1936 r. mierniczy przysięgły inż. Henryk Zasztowtt znajdują się następujące informacje o osobach i wielkości ogólnej powierzchni ziemi biorących udział w scaleniu:

 1. Chojnowski Antoni syn Aleksandra - ogólna powierzchnia gruntów 9. 2418 ha
 2. Chojnowski Franciszek syn Aleksandra - ogólna powierzchnia gruntów 11. 149 ha
 3. Karczewski Józef syn Michała - ogólna powierzchnia gruntów 8. 4913 ha
 4. Sokołowski Romuald syn Leonarda - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2661 ha
 5. 5. Zstępni Kłubowicza Józefa, wdowa Zofia, synowie Jan i Bolesław, córki Zofia i Marianna Narewska - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2579 ha
 6. Piątkowski Jan syn Piotra - ogólna powierzchnia gruntów 15. 8629 ha
 7. 7. Paszkowa Joanna córka Mikołaja, Piątkowska Jadwiga córka Mikołaja - ogólna powierzchnia gruntów 0. 9098 ha
 8. 8. Gutkowski Kazimierz syn Piotra - ogólna powierzchnia gruntów 11. 7459 ha
 9. 9. Piątkowscy Feliks i Anna dzieci Wincentego - ogólna powierzchnia gruntów 5. 6705 ha
 10. Kaczyńska Zofia córka Wincentego - ogólna powierzchnia gruntów 2. 5995 ha
 11. Buzun Kamila córka Wincentego - ogólna powierzchnia gruntów 2. 1505 ha
 12. Piątkowski Wincenty s. Wincentego - ogólna powierzchnia gruntów 3. 1764 ha
 13. Młodzianowska Aleksandra córka Józefa - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2873 ha
 14. Piątkowski Paweł syn Karola - ogólna powierzchnia gruntów 10. 5481 ha
 15. Piątkowska Władysława córka Karola - ogólna powierzchnia gruntów 1. 4497
 16. Łojewski Józef syn Mikołaja - ogólna powierzchnia gruntów 4. 0848
 17. Janowicz Kazimierz syn Pawła - ogólna powierzchnia gruntów 11. 7032 ha
 18. Zstępni Cybulskiej Salomei - ogólna powierzchnia gruntów 2. 3868 ha
 19. Zajko Dominika córka Jana - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3287 ha
 20. Stojak Adolfina córka Jana - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1924
 21. Kłubowicz Michał syn Józefa - ogólna powierzchnia gruntów 6. 5221 ha
 22. Piątkowska Kamila córka Marcina - ogólna powierzchnia gruntów 0. 9653
 23. Adamczewski Michał, Bolesław, Jan i Józef synowie Franciszka - ogólna powierzchnia gruntów 3. 4171 ha
 24. Zstępni Kłubowicza Jana wdowa Anna, syn Bronisław, Józef, Czesław i Kazimierz - ogólna powierzchnia gruntów 3. 4171
 25. Skorupski Albin syn Jana - ogólna powierzchnia gruntów 3. 1777 ha
 26. Zstępni Skorupskiego Wincentego wdowa Zofia Narewska i syn Józef - ogólna powierzchnia gruntów 10. 4116
 27. Buzun Jan i Kazimierz - ogólna powierzchnia gruntów 0. 6859 ha
 28. Sakowicz Franciszek syn Michała - ogólna powierzchnia gruntów 2. 4299 ha
 29. Janowicz Stanisław syn Kazimierza - ogólna powierzchnia gruntów 2. 3006 ha
 30. Grodzka Anna córka Kajetana i Sakowicz Urszula z Piotrowskich - ogólna powierzchnia gruntów 3. 8948 ha
 31. Sakowicz Aleksander syn Kajetana - ogólna powierzchnia gruntów 3. 2495 ha
 32. Cichoński Jan syn Michała - ogólna powierzchnia gruntów 4. 4453 ha
 33. Cichoński Józef syn Michała - ogólna powierzchnia gruntów 3. 6617 ha
 34. Szoch Józefa córka Michała - ogólna powierzchnia gruntów 2. 2060 ha
 35. Cichońska Anna córka Michała - ogólna powierzchnia gruntów 3. 1156 ha
 36. Kłubowicz Franciszek syn Józefa - ogólna powierzchnia gruntów 8. 2450 ha
 37. Kłubowicz Kazimierz syn Bolesława - ogólna powierzchnia gruntów 1. 6575 ha
 38. Zstępni Adamczewskiego Franciszka wdowa Kamila, synowie Michał, Bolesław, Jan i Józef - ogólna powierzchnia gruntów 6. 8223 ha
 39. Wysocki Józef syn Jana - ogólna powierzchnia gruntów 6. 8223 ha
 40. Rożko Paweł syn Feliksa - ogólna powierzchnia gruntów 3. 8350 ha
 41. Rożko Józef syn Feliksa - ogólna powierzchnia gruntów 4. 9657 ha
 42. Mróz Antonina córka Józefa - ogólna powierzchnia gruntów 13. 8568 ha
 43. Snarski Wacław syn Franciszka - ogólna powierzchnia gruntów 2. 0483 ha
 44. Bejłach Icko syn Szmula - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3308 ha
 45. Kłubowicz Marianna córka - ogólna powierzchnia gruntów 6. 7669 ha
 46. Zstępni Kłubowicza Bolesława wdowa Zofia, synowie Kazimierz i Antoni - ogólna powierzchnia gruntów 7. 3386 ha
 47. Zalewska Emilia córka Feliksa - ogólna powierzchnia gruntów 5. 6080 ha
 48. Ejsmont Elżbieta córka Feliksa - ogólna powierzchnia gruntów 5. 6284 ha
 49. Piątkowski Piotr syn Jana - ogólna powierzchnia gruntów 0. 7272 ha
 50. Adamczewska Kamila córka Jozefa - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1335 ha
 51. Zstępni Jagodyńskiego Leona wdowa Paulina, syn Bolesław, córka Marianna Popławska - ogólna powierzchnia gruntów 1. 0074 ha
 52. Jagodyńscy Andrzej i Izydor synowie Kazimierza - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1167 ha
 53. Markowska Anastazja córka Stanisława - ogólna powierzchnia gruntów 0. 452 ha
 54. Rozenblat Hersz syn Fiszera - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1332 ha
 55. Młodzianowski Michał syn Józefa - ogólna powierzchnia gruntów 0. 9718 ha
 56. Skobodziński Michał - ogólna powierzchnia gruntów 2. 7072 ha
 57. Sapoczkowski Zejlik syn Szlomy - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1461 ha
 58. Zdrojewski Antoni - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1321 ha
 59. Orzechowski Wawrzyniec syn Piotra - ogólna powierzchnia gruntów 1. 0192 ha
 60. Goniądzki Boruch syn Herszela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 4119 ha
 61. Garbar Jankiel syn Berka - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1560 ha
 62. Rzepeccy Maciej i Aleksander synowie Mateusza - ogólna powierzchnia gruntów 2.5222 ha
 63. Leszczyńska Michalina córka Antoniego - ogólna powierzchnia gruntów 0.7587 ha
 64. Uściłowska Michalina córka antoniego - ogólna powierzchnia gruntów 1. 2461 ha
 65. Popławska Józefa córka Wiktora - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2286 ha
 66. Grabowski Franciszek syn Marcina - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1660 ha
 67. Furman Lejba syn Abrama - ogólna powierzchnia gruntów 0. 111 ha
 68. Chmielewska Jadwiga - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3016 ha
 69. Leszczyńscy Kazimierz i Stanisław synowie Onufrego - ogólna powierzchnia gruntów 10. 4771 ha
 70. Buzun Piotr syn Kazimierza - ogólna powierzchnia gruntów 1. 8875 ha
 71. Perman Monsza syn Dawida - ogólna powierzchnia gruntów 4. 7348 ha
 72. Rogodziński Józef - ogólna powierzchnia gruntów 2. 3508 ha
 73. Sokołowicz Szejna - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1677 ha
 74. Kopińska Jadwiga - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2187 ha
 75. Toczydłowska Jadwiga - ogólna powierzchnia gruntów 0. 6284 ha
 76. Kozłowska Marianna córka Karola - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1573 ha
 77. Zajko Franciszek - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2330 ha
 78. Szczęsnowicz Jan syn Szymona - ogólna powierzchnia gruntów 0. 5044 ha
 79. Sapożniki Mojsze i Zorc - ogólna powierzchnia gruntów 0. 4185 ha
 80. Sidrański Zejdel syn Jcka - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3550 ha
 81. Tykocki Zelman syn Judela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 875 ha
 82. Prosławski Zelman syn Mojżesza - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2397 ha
 83. Rajdowski Josel syn Jankiela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1509 ha
 84. Zstępni Garbara Berka wdowa Mariasza, córka Pesza i zstępni Garbara Abrama wdowa Iła i córka Sora - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1480 ha
 85. Chorowskie Perce i Ester - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2592 ha
 86. Żółty Jankiel syn Hersza - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1418 ha
 87. Wiżański Icko syn Monszy - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3739 ha
 88. Kamiańska Henia córka Lejby - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1391 ha
 89. Złaciej Cypa - ogólna powierzchnia gruntów - udział
 90. Surażska Perla - ogólna powierzchnia gruntów 0.1001 ha
 91. Kamiańska Mejła córka Juszela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2063 ha
 92. Blachar Monsza syn Judela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 5481 ha
 93. Rozenberg Minia - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3521 ha
 94. Szaciło Dawid syn Szepszela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1254 ha
 95. Głodowski Lejzer syn Abrama - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1290 ha
 96. Szief Mejer syn Tauchela - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2635 ha
 97. Narewski Benedykt syn Michała - udział
 98. Narewski Tomasz syn Macieja - udział
 99. Sadowski Jarema syn Józefa - udział
 100. Jurgielewicz Piotr syn Mateusza - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1452 ha
 101. Parafia Rzymskokatolicka osady Jasionówka - ogólna powierzchnia gruntów 41. 1838 ha
 102. Gmina wyznaniowa żydowska osady Jasionówka - ogólna powierzchnia gruntów 1.0175 ha

Współwłasności:

 1. Piątkowski Jan syn Piotra - i Piątkowscy Feliks i Anna - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3120 (nr gospodarstw 6 i 9)
 2. Piątkowski Paweł - i Piątkowska Władysław - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1877 ha (nr gospodarstw 14 i 15)
 3. Cichoński Józef 1/2, Szoch Józefa - i Cichońska Anna - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2205 (nr gospodarstw 33, 34 i 35)
 4. Kłubowicz Franciszek 2/3 i Kłubowicz Kazimierz 1/3 - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3262 (nr gospodarstw 36 i 37)
 5. Rożko Paweł - i Rożko Józef - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2203 (nr gospodarstw 40 i 41)
 6. Kłubowicz Marianna - i Złaciej Cypa - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 2153 (nr gospodarstw 45 i 88)
 7. Zalewska Emilia - i Ejsmont Elżbieta - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 1943 (nr gospodarstw 47 i 48)
 8. Narewski Benedykt 13/30, Narewski Tadeusz 13/30 i Sadowski Jarema 4/30 - ogólna powierzchnia gruntów 0. 3627 (nr gospodarstw 96, 97 i 98)
 9. Chojnowski Antoni -, Rożko Paweł -, Rożko Józef - i zstępni Jagodyńskiego Leona - - ogólna powierzchnia gruntów 0. 805 (nr gospodarstw 1, 40, 41 i 51)
 10. Grunty użyteczności publicznej: plac szkolny 0. 9371 ha, plac do kopania gliny 0. 2750 ha, żwirownia 0. 1850 ha, plac do budowania piwnic 0. 2792 ha, grzebowisko zwierząt 0. 681 ha. Razem - 1. 7354 ha

Ogółem: 307. 3688 ha

Oryginał dokumentu został zatwierdzony w dniu 20 luty 1936 r. (l. dz. 237) w imieniu Wojewody przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Bohdana Czarneckiego i Kierownika Oddziału Pomiarów Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Smolskiego.

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek