Mord Polaków we Wroceniu...

31 lipca 1943 roku niemiecka żandarmeria polowa dokonała mordu 12 osób przy szkole podstawowej. Zabici zostali pokryci warstwą błota, która jednak nie zabezpieczała skutecznie przed błąkajacymi się psami. Po uzyskaniu zgody od komisarza stacjonującego w Goniądzu rodziny zabitych mogły zabrać ciała i pochować na cmentarzu w Dolistowie. Powodem tak drastycznej niemieckiej akcji było podejrzenie mieszkańców Wrocenia o współpracę z partyzantami.

W/w dniu Niemcy rozstrzelali:

 • Niedziołko Antoniego - urodzonego w 1925 roku we Wroceniu, syna Feliksa i Bronisławy - rolnik.
 • Rutkowskiego Władysława - urodzonego w 1912 roku we Wroceniu, syna Bolesława i Klementyny - rolnika (sołtysa Wrocenia).
 • Rutkowską Mariannę z domu Rutkowską - urodzoną w 1908 roku we Wroceniu, córkę Wawrzyńca i Feliksy - gospodynię domowa (żona Władysława).
 • Rutkowskiego Adama - urodzonego w 1925 roku we Wroceniu, syna Wawrzyńca i Feliksy - rolnika (brata Marianny).
 • Rutkowską Czesławę - urodzoną w 1921 roku we Wroceniu, córkę Wawrzyńca i Feliksy - gospodynię domową (siostrę Marianny).
 • Rutkowskiego Czesława - urodzonego w 1939 roku we Wroceniu, syna Władysława i Marianny.
 • Rutkowskiego Władysława - urodzonego w 1941 roku, syna Władysława i Marianny.
 • Wroceńskiego Wacława - urodzonego w 1898 roku we Wroceniu, syna Józefa i Kamili - rolnika (muzykanta).
 • Wroceńską Annę - urodzoną w 1903 roku w Kiejlanach w gminie Radziłów - gospodynię domową, żonę Wacława.
 • Wroceńskiego Tadeusza - urodzonego w 1925 roku we Wroceniu, syna Wacława i Anny - rolnika.
 • Wroceńskiego Wawrzyńca - urodzonego w 1931 roku we Wroceniu, syna Feliksa i Marianny (syn Marianny Rutkowskiej z pierwszego małżeństwa).
 • Turela Józefa - urodzonego w 1863 roku, pochodził ze wsi Pokośne - zatrudniony we Wroceniu jako pastuch.

W listopadzie 1966 r. staraniem Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Mońkach, odsłonięty został pod wsią Wroceń obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą zbrodnie hitlerowską na niewinnych mieszkańcach tej wsi.

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek