Ludność Gminy Goniądz w 1921 r.

Pierwszy Powszechny Spis Ludności z 30 września 1921 był pierwszym spisem powszechnym przeprowadzonym przez państwo polskie. Spisem objęto prawie cały obszar Rzeczypospolitej z wyjątkiem części Górnego Śląska i Wileńszczyzny.

Na jego podstawie z całą pewnością można stwierdzić, że do wybuchu II wojny światowej skład narodowościowy oraz liczba mieszkańców Goniądza - miasta i Goniądza - gminy nie uległa większym zmianom. Gmina obejmowała 33 wsie i 6 folwarków.

W samym Goniądzu zamieszkiwało ogółem 2.642 osób z czego kobiety-1.423, i mężczyźni 1.219. Budynków mieszkalnych było 430. Natomiast ludność gminy ogółem wynosiła 5.323, z czego kobiety 2.786, a mężczyźni 2.537. Budynków mieszkalnych poza miastem było 842.

Ludności wiejskiej było dwa razy więcej niż mieszkańców Goniądza, podobnie sytuacja przedstawiała się w ilości budynków mieszkalnych na ogólną liczbę l ,272 w całej gminie, 430 przypadało na miasto, a 842 na okoliczne wioski. Podobne proporcje są zachowane w ilości mężczyzn i kobiet w gminie i mieście, w obydwu przypadkach istnieje niewielka przewaga kobiet.

W następnym numerze przedstawię Państwu statystyczne porównanie i analizę wyznaniową miasta i gminy Goniądz.

Miejscowość Charakter miejscowości Budynki Ludność
mieszkania inne Ogółem Mężczyźni Kobiety
Dawidowizna
Dawidowizna
Downary
Dzieżki
Ginie
Hornostaje
Hornostaje
Hornostaje
Jaśki
Kiślak
Klewianka
Klewianka
Kołakowszczyzna
Kosiorki
Kramkówka Mała
Kramkówka Mała
Kramkówka Wielka
Kulesze
Masie
Mejły
Oliszki
Ołdaki
Ołdaki
Osowiec
Owieczki
Piwowary
Pyzy
Rybaki
Rybaki
Sobieszczki
Szafranki
Świerzbienie
Uścianek
Wilamówka
Wojszki
Wójtostwo
Zblutów
Zyburty
Żodzie
Leśniczów.
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Folw
Kol.
Wieś
Wieś
Osada
Folw.
Wieś
Leśń.
Wieś
Folw.
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Folw.
Wieś
Ob. war
Wieś
Wieś
Wieś
Folw.
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś-folw.
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś
wieś
1
18
66
21
4
2
11
20
31
3
3
85
-
27
3
35
44
100
22
21
14
1
17
-
28
34
14
3
22
25
58
10
14
28
3
16
15
4
27
 
 
 
1
7
109
360
147
22
20
62
131
184
17
44
527
-
138
17
195
249
570
125
138
71
9
82
253
167
225
71
39
137
141
339
80
87
156
38
103
84
20
159
2
49
171
72
10
5
26
67
87
10
17
260
-
59
6
88
114
273
56
68
32
4
43
133
76
108
27
18
65
66
159
40
40
83
20
54
38
9
81
5
60
189
75
12
15
36
64
97
7
27
267
-
79
11
107
135
297
69
70
39
5
39
120
91
117
44
21
72
75
180
40
47
73
18
49
46
11
78

Arkadiusz Studniarek

e-Monki.pl & A. Studniarek