Wydarzenia sportowe

sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki sport Mońki

Wideo z odbywających się imprez i wydarzeń

 • IV liga piłki nożnej: LKS Promień Mońki - Orzeł Kolno   
 • Listopadowy pierwszy śnieg w Mońkach   
 • Protest kobiet przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego   
 • Samochodowy Protest Kobiet ulica Moniek   
 • Koncert Papieski - piosenka dla św. Jana Pawła II   
 • Koncert Papieski - Szkoła Muzyczna w Mońkach   
 • Dni Papieskie - koncert chóru Ad Matrem Suam   
 • Dni Papieskie - ks. Wojciech Wojtach   
 • XII Biegi Papieskie - bieg ku pamięci ks. Henryka Mirona   
 • XII Biegi Papieskie - bieg klasy III i młodszych   
 • Protest rolników 2020 Konfederacja - powiat moniecki   
 • Kiermasz występ Izabeli i Tomasza Kłubowicz   
 • Kiermasz dla Nikosia Wasilewskiego - Łukasz Rybałt   
 • Kiermasz dla Nikosia Wasilewskiego - Monkey Luuz   
 • Kiermasz dla Nikosia Wasilewskiego - Podlasiaczki   
 • Kiermasz dla Nikosia Wasilewskiego - Beata Nietupska   
 • Bogdan Bieliński o wystawie "Bitwa Warszawska"   
 • Pielgrzymka do Krypna - kościół M.B. Częstochowskiej   

Wypadek na drodze a rozliczenie PIT 2019 - o czym powinien wiedzieć poszkodowany?

Gdy miał miejsce wypadek samochodowy i wypłacane jest odszkodowanie, stanowi ono dodatkowy przychód poszkodowanego. Czasami trzeba się z niego rozliczyć. Ponadto z wypadkiem wiąże się kwestia leczenia. Pociąga ono za sobą koszty, które czasem uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Nie zawsze będzie ona jednak podatnikowi przysługiwać. O czym musisz pamiętać rozliczając PIT przez internet albo w formie papierowej, jeśli w ubiegłym roku uległeś wypadkowi?

Podatek od ubezpieczenia - czy trzeba go uwzględnić rozliczając PIT przez internet?

Prawo podatkowe przewiduje różne procedury dotyczące rozliczeń, w zależności od tego, komu wypłacono odszkodowanie w związku z wypadkiem samochodowym. Zazwyczaj tego świadczenia nie trzeba jednak uwzględniać w deklaracji podatkowej i to bez względu na to, czy poszkodowany otrzymał je z tytułu ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy z OC lub AC. Nie jest to jednak reguła, która zawsze obowiązuje. Inne zasady znajdą bowiem zastosowane w przypadku przedsiębiorcy. Odszkodowanie z OC i AC dla przedsiębiorcy

Jeżeli to nie przedsiębiorca spowodował wypadek, a odszkodowanie jest wypłacane za szkody dotyczące składników majątku, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej (jeśli uzyskiwane z nich dochody są opodatkowane liniowo lub na zasadach ogólnych), zostanie mu wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli jego wysokość będzie większa, niż kwota rzeczywiście przeznaczona na naprawdę pojazdu, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek. Nie będzie on jednak liczony od całej kwoty odszkodowania, a jedynie od nadwyżki, która zostanie po odliczeniu kosztów naprawy.

A co, jeśli to przedsiębiorca spowodował wypadek? Odszkodowanie wypłacone z AC będzie wtedy w całości podlegało opodatkowaniu, dlatego trzeba się z niego rozliczyć wypełniając PIT przez internet lub w standardowej, papierowej wersji.

Sposób rozliczenia świadczenia w PIT

Jak należy rozliczyć odszkodowanie w PIT? Sposób jego opodatkowania zależy od tego, jak standardowo rozlicza się przedsiębiorca. To oznacza, że jeśli płaci podatek liniowy, czyli stosuje stawkę 19%, taka sama stawka będzie obowiązywać przy rozliczeniu odszkodowania. Analogicznie rozlicza się to świadczenie jeżeli przychody przedsiębiorcy są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według stawki 18% lub 32%.

Renta bez opodatkowania

Może się zdarzyć, że poszkodowanemu nie zostanie przyznane jednorazowe odszkodowanie, tylko renta odszkodowawcza wypłacana w oparciu o przepisy prawa cywilnego w razie wywołania rozstroju zdrowia bądź też uszkodzenia ciała. Warto mieć na uwadze, że jeśli poszkodowany otrzymuje ją ponieważ w części lub zupełnie stracił zdolność do pracy zarobkowej albo dlatego, że jego potrzeby uległy zwiększeniu bądź też widoki powodzenia na przyszłość się zmniejszyły, nie musi uwzględniać renty wypełniając swój PIT przez internet.

Ulga rehabilitacyjna 2019 - co można odliczyć?

Poszkodowani w wypadkach powinni przy rozliczaniu podatku pamiętać nie tylko o odszkodowaniach. Osoby, u których wypadek drogowy spowodował niepełnosprawność, muszą się poddać leczeniu. Wiąże się to czasem z wysokimi kosztami. Na szczęście w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać szereg wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją. Dzielą się one na limitowane i nielimitowane. Te pierwsze mogą być odliczone tylko do kwoty 2280 zł. Ta zasada nie dotyczy jedynie leków - wtedy należy policzyć, jaka jest różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł. Jeśli podatnik wydał więcej niż 100 zł, otrzymany wynik stanowi kwotę odliczenia. Jeżeli jednak zapłacił mniej - nie skorzysta z ulgi. Nielimitowane wydatki można natomiast odliczać w całości, bez względu na to, jak były wysokie.

Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku doch. od os. fiz. określa, co dokładnie uznaje się za wydatki limitowanie i nielimitowane. Wśród tych pierwszych można wymienić np. koszty związane z korzystaniem z usług przewodnika osoby niewidomej (I lub II gr. inwalidzka) lub z niepełnosprawnością narządu ruchu (I gr. inwalidzka). Z kolei do nielimitowanych wydatków zalicza się m.in. koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym i opłaty na przystosowanie pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego. Należy jednak zaznaczyć, że odliczenie nie może mieć miejsca, jeśli zakładowy fundusz aktywności, zakładowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował opisane wyżej wydatki. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy podatnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

Kto jest uprawniony do ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi na leki nie skorzysta każdy poszkodowany w wypadku samochodowym, a jedynie osoby, które uzyskały w minionym roku podatkowym dochody nie większe niż 12 357, 60 zł, rozliczają się na zasadach ogólnych lub ryczałtem i do tego mają jeden z określonych w ustawie dokumentów. Może to być orzeczenie, które stwierdza zakwalifikowanie danej osoby przez organy orzekające do jednego z 3 stopni niepełnosprawności (które są określone w odrębnych przepisach) lub decyzja o przyznaniu tej osobie renty z tytułu niezdolności do pracy (bez względu na to, czy jest ona całkowita albo częściowa). Do ulgi rehabilitacyjnej uprawnia także renta socjalna i szkoleniowa.

Ulga rehabilitacyjna jest też przyznawana wtedy, gdy podatnik przed ukończeniem 16 roku życia ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów. Odliczenie kosztów przeznaczonych na leki przysługuje też osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wydaje właściwy organ na podst. odrębnych przepisów, które obowiązują od 31.08.1997 r.

Ponadto wydatki rehabilitacyjne będą mogły uwzględnić w PIT również osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (np. dziecko, żonę, męża, rodzica, rodzeństwo). Obowiązuje je ten sam limit dotyczący wysokości dochodów i sposobu rozliczania.

Zarówno ulgę rehabilitacyjną, jak i podatek od odszkodowania można rozliczyć z pomocą programu, a następnie wysłać PIT przez internet. Ten sposób pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniu i pozwala szybko spełnić obowiązek wobec fiskusa. Na dodatek program do PIT wskazuje, jakie załączniki należy wypełnić, co stanowi istotne ułatwienie dla podatnika.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro / Wypełnij PIT Online / Rozlicz PIT prze telefon w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!