Podsumowanie projektu

20.12.2011r. w "Karczmie Wojciecha" odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy pt.: "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja". Na w/w spotkanie przybyli uczestnicy projektu, zaproszeni goście oraz osoby pracujące na rzecz projektu.

20.12.2011

Rozpoczęły się...

W miesiącu sierpniu 2011 roku w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy w wymiarze 12 godzin/grupę. Warsztaty mają na celu zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowania CV oraz zwiększenia świadomości praw i obowiązków. Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

29.08.2011

Kursy i szkolenia zawodowe w ramach projektu

W miesiącu sierpniu 2011 roku w ramach projektu rozpoczęły się kursy/szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego. Dla uczestników projektu na rok 2011 przewidziano następujące kursy i szkolenia zawodowe z zakresu:

 1. "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną obsługą - wymianą butli"
 2. "Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej"
 3. "Obsługa kasy fiskalnej"
 4. "Prawo jazdy kat.B"
 5. "Prawo jazdy kat.C"
 6. "Prawo jazdy kat.C +E"
 7. "Kurs gotowania"
 8. "Kurs operatora koparko ładowarki"

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się szkoleń zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w szkoleniach.

08.08.2011

Działania o charakterze środowiskowym

W dniu 26.07.2011 r. odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku. Wycieczka była zorganizowana w ramach projektu pt. "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zbiórka uczestników odbyła się o godz. 9.00 pod budynkiem Biura Projektu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki). W wycieczce udział wzięli uczestnicy projektu, ich opiekunowie oraz niektórzy pracownicy zaangażowani w projekt.

27.07.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

22.07.2011

Warsztaty umiejętności psychospołecznych

W miesiącu maju 2011 roku w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty umiejętności psychospołecznych w wymiarze 12 godzin/grupę. Warsztaty mają na celu wzmocnienie samooceny oraz poznanie zasad komunikacji międzyosobowej. Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie. Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

30.05.2011

Działania o charakterze środowiskowym dla...

W miesiącu maju podjęto współpracę z Pływalnią Powiatową w Mońkach celem zakupienia dla uczestników/czek projektu karnetów. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać min. z basenu, komory solnej. Zapraszamy do Biura Projektu po odbiór karnetów. Dziękujemy.

25.05.2011

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie.

20.05.2011

Ty też możesz zgłosić ofertę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwraca się z prośbą do firm o zgłaszanie swoich ofert na poniższe zapytania ofertowe:

11.05.2011

Konsultacje z doradcą zawodowym

W dniu 30.04.2011 r. z uczestnikami projektu rozpoczęły się konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie przez Specjalistę ds. administracyjno - biurowych.

30.04.2011

Konsultacje psychologiczne

W dniu 28.04.2011 r. z uczestnikami projektu rozpoczęły się konsultacje psychologiczne w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie przez Specjalistę ds. administracyjno - biurowych.

28.04.2011

Informacja o wynikach rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż w wyniku I procesu rekrutacji wyłoniono 103 uczestników/czek projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

28.04.2011

Nabór na stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o wynikach naboru na stanowiska doradcy zawodowego oraz psychologa.

27.04.2011

Nabór na stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór na stanowisko:

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel.85 716 61 00
faks 85 716 61 00
www.pcprmonki.pl
pcpr_monki@wp.pl

20.04.2011 r.

Kolejna edycja

Ruszyła kolejna edycja Projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja". Projekt trwać będzie od 01.02.2011r. do 31.12.2011r. Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych
 • bezrobotnych
 • zatrudnionych
 • usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych
 • młodzieży powyżej 15 roku życia będącej po opuszczeniu rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczenie go do Biura Projektu, 19-100 Mońki, Aleja Niepodległości 3.