Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
 • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP

Zarząd ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

 • 1. Sławomir Dębowski - Prezes Ogrodu
 • 2. Marek Furtek - Z-cz Prezesa
 • 3. Jerzy Grądzki - sekretarz Ogrodu
 • 4. Antoni Olszewski - skarbnik Ogrodu
 • 5. Edward Woźniewski - członek Zarządu Ogrodu

Komisja rewizyjna

 • Przewodnicząca - Halina Olechno
 • Sekretarz - Zofia Ciborowska
 • Członek - Antoni Adasiewicz