Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Zarząd ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

 • 1. Sławomir Dębowski - Prezes Ogrodu
 • 2. Marek Furtek - Z-cz Prezesa
 • 3. Jerzy Grądzki - sekretarz Ogrodu
 • 4. Antoni Olszewski - skarbnik Ogrodu
 • 5. Edward Woźniewski - członek Zarządu Ogrodu

Komisja rewizyjna

 • Przewodnicząca - Ciborowska Zofia
 • Sekretarz - Dąbrowska Anna
 • Członek - Zub Jadwiga