Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Głębokość sadzenia

Jeżeli chcesz, aby cebulki kwitły rok po roku, musisz posadzić je na odpowiedniej głębokości. Cebulki posadzone zbyt płytko wysychają latem i dlatego mogą nie mieć wystarczająco dużo energii, aby zakwitnąć w kolejnym roku. Takie cebulki narażone są tez w większym stopniu na wyrwanie przez wiewiórki, ptaki lub ogrodników! Nie należy jednak sadzić niewielkich cebulek zbyt głęboko, gdyż może im zabraknąć energii, aby dotrzeć na powierzchnie gleby.

Na ilustracjach pokazujemy, jak głęboko należy sadzić najpopularniejsze rośliny cebulowe kwitnące wiosną. Dobra zasada jest sadzenie ich na głębokości równej ich trzykrotnej wysokości. Oznacza to, że cebulkę mierzącą 5 cm od podstawy do czubka należy przykryć około 10-centymetrowa warstwa gleby, czyli posadzić w dołku o głębokości 15 cm. W glebie lekkiej, dobrze zdrenowanej, która szybciej wysycha latem, sadzimy cebulki nieco głębiej.

Cebulki umieszczamy w dołku szpiczasta końcówka do góry, a spłaszczona podstawa do dołu, w odstępach równych co najmniej dwukrotnej szerokości cebul.