Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Opłaty w ogrodzie w 2018 roku

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczym Ogrodu "Tysiąclecia PP" w dniu 6 kwietnia 2018r

 • 1. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności, oraz sprawozdanie finansowe za 2017r /uchwała nr 1/2018 i 2/2018/
 • 2. Walne Zebranie uchwaliło opłaty ogrodowe i termin ich wnoszenia:
  a) wydatek na utrzymanie porządku, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenie, podatki, zarządzanie ROD - 0,47 zł od m2 działki
  b)opłatę ogrodową energetyczną 8 zł od działki
  c) opłatę ogrodową wodną 10 zł od działki.
  Wymienione opłaty ogrodowe działkowicz zobowiązany jest wpłacić do dnia 31 maja 2018r/ uchwała nr.3/2018/
 • 3. Walne Zebranie przyjęło plan pracy i preliminarz finansowy na 2018 rok. / uchwała nr.4/2018 i nr.5/2018/
 • 4. Walne Zebranie zatwierdziło zmiany w planie zagospodarowania ogrodu./ uchwała nr.6/2018/.