Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 6 kwietnia w świetlicy Domu Działkowca, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Tysiąclecia w Mońkach. W zebraniu udział wzięło 42 członków Związku na 149 członków zwyczajnych tj. 28%. W zebraniu z ramienia Okręgowego Zarządu był obecny pan Bogdan Wiktorko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Podlaskiego.

Na Walnym Zebraniu podjęte zostały następujące uchwały:

  • 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok.
  • 2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  • 3. Zatwierdzono wysokość poszczególnych opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia.
  • 4. Zatwierdzono plan pracy na 2018 rok.
  • 5. Zatwierdzono preliminarz finansowy na 2018 rok, preliminarz funduszu rozwoju i preliminarz funduszu oświatowego.
  • 6. Zatwierdzenie zmian w planie zagospodarowania ogrodu.
  • 7. Na zebraniu została powołana nowa Komisja Ogrodu.

Nowy skład Komisji: Przewodnicząca - Zofia Ciborowska, Zastępca Przewodniczącej - Anna Dąbrowska, Sekretarz Komisji - Jadwiga Zub