Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP

Modernizacja sieci wodociągowej

Zarząd Ogrodu informuje, że w 2017 roku została wykonana inwestycja pod nazwą "Modernizacja sieci wodociągowej". W dniu 10 listopada 2017 została powołana 3 - osobowa Komisja Ogrodowa wraz z dwoma przedstawicielami wykonawcy, odebrała prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w Ogrodzie.

Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane należycie i nie wnosi zastrzeżeń co do jakości i zakresu prac. Komisja zobowiązała wykonawcę, aby do dnia 30 kwietnia 2018 r zostały wyrównane alejki, uzupełniona nawierzchnia i zasianie trawy, oraz zaplombowania zamontowanych wodomierzy na poszczególnych działkach.

Rozliczenie inwestycji nastąpiło na podstawie kosztorysu powykonawczego przedłożonego przez wykonawcę. Razem koszt wykonania wyniósł 29 989,75 zł. Rozliczenie inwestycji dotowanej z funduszu rozwoju Okręgowego Zarządu Podlaskiego /9.000 zł/ zostało dostarczone do Okręgu w dniu 20. Grudnia 2017 roku.