Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Wybrano wykonawcę wodociągu

Zarząd Ogrodu "Tysiąclecia" w Mońkach informuje, że walne zebranie sprawozdawcze w Ogrodzie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku w świetlicy Domu Działkowca.

Rozpocznie się o godz. 16:00 w pierwszym terminie, jeżeli nie będzie połowy członków związku, drugi termin zebrania wyznaczono na godz. 16:30. Materiały do wglądu będą wyłożone w dniu 30 marca 2018 w godz 10-15. Każdy działkowicz, który jest Członkiem Związku otrzyma zaproszenie na walne zebranie.

Ze względu na ważność spraw, prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.