Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Monitorowany ogród

Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogrodzie został założony monitoring. Zarząd Ogrodu w trosce o bezpieczeństwo działkowiczów, o ich mienie, jak również o porządek w obrębie pojemników i ochrony Domu Działkowca, zawarł w dniu 9 października 2017 roku, umowę z PPHU "Karolina" Marzena Stypułkowska, reprezentowanym przez Mariusza Piaseckiego i Zarządem Ogrodu "Tysiąclecia" do wykonania dostawy i montażu urządzeń do monitoringu wraz z uruchomieniem na Budynku Domu Działkowca.

Koszt wykonania 1898,35 zł. Monitoring wykonano dnia 16 października 2017r. Ogród do monitoringu dopłacił 498,35 zł, pozostała kwota to sponsorzy i nagroda przyznana Ogrodowi za udział w konkursie. Monitoring nie był ujęty w planie pracy na rok 2017, plan pracy zatwierdza walne zebranie, Zarząd na swoją odpowiedzialność podjął decyzję o jego założeniu.

Należy nadmienić, że już dwa przypadki w grudniu 2017 roku zostały ujawnione, jak działkowicze niszczą mienie Ogrodu. Nie było zgłaszane na policję, choć się kwalifikowało, tylko zostali pouczeni przez Zarząd Ogrodu.