Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiąclecia PP

Nowe władze ROD

Zarząd Ogrodu "Tysiąclecia"w Mońkach, w związku z rezygnacją z Prezes Ogrodu pana Edwarda Woźniewskiego, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. ukonstytuował się następująco. W głosowaniu jawnym na Prezesa powołano dotychczasowego zastępcę pana Sławomira Dębowskiego, na zastępcę Prezesa powołano Pana Marka Furtka, Sekretarzem pozostaje pan Jerzy Grądzki, skarbnikiem pan Antoni Olszewski, członkiem Zarządu został pan Edward Wożniewski.

Nowo wybrany skład Zarządu Ogrodu "Tysiąclecia"

  • 1. Sławomir Dębowski - Prezes Ogrodu
  • 2. Marek Furtek - Z-cz Prezesa
  • 3. Jerzy Grądzki - sekretarz Ogrodu
  • 4. Antoni Olszewski - skarbnik Ogrodu
  • 5. Edward Woźniewski - członek Zarządu Ogrodu