Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Członka Zarządu Ogrodu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Tysiąclecia PP" informuje, że na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 r., uchwałą nr.7/2018r z dnia 7.05.2018r odwołał z Członka Zarządu Ogrodu Pana Edwarda Woźniewskiego.

Powodem odwołania było nie wykonywanie obowiązków Członka Zarządu Ogrodu i działanie w sposób godzący w PZD. /paragraf 42 ust.1 Statutu Związku/

Zarząd Ogrodu