e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Akcja

11 września jest ogólnopolskim dniem, w którym policjanci KPP powiatu monieckiego wręczają sprzedawcom ulotki i naklejki informujące o skutkach prawnych za sprzedaż nieletnim wyrobów tytoniowych.

Głównym celem Programu jest zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych młodym ludziom. Jest on realizowany od 11 lat, poprzez promowanie przepisów prawa w tym zakresie (zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom małoletnim oraz prawo sprzedawców do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy).

Kwestie te regulują przepisy Ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Art. 6. 1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.
2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w zakładach opieki zdrowotnej, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.
Art. 13. 1. Kto:
1) sprzedaje wyroby tytoniowe wbrew zakazom określonym w art. 6,
2) pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5,
podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Dzisiejsza akcja jest głównie skierowana do sprzedawców. Obecnie w Polsce świadomość sprzedawców, co do zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim oraz prawo do żądania dokumentu kształtuje się na poziomie 30%.


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!