e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Gospodarka wodno - ściekowa


Ciesze z kanalizacją sanitarną, Kulesze z nowoczesnym ujęciem wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. którego właścicielem jest Gmina Mońki uzyskał dofinansowanie i rozpoczyna realizację niezbędnych dla społeczności lokalnej projektów wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz ochrony środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich będących poza siecią miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Projekty będą realizowane w oparciu o przyznanie pomocy na operacje typu: "Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, i dotyczą:

1. "Rozbudowy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" w zakres którego wchodzi: Przebudowa ujęcia wody we wsi Kulesze wraz z budową łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 609 115,52 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to 832 422,00 zł. Projekt będzie realizowany w II etapach w latach 2021 – 2022.

2. "Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" w zakres którego wchodzi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 668 564,91 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to 269 214,00 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2022.

Łączny koszt obu inwestycji to 2 277 680,43 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 101 636,00 zł.

Obecnie Spółka jest na etapie przygotowania wymaganej dokumentacji przetargowej i inwestycyjnej niezbędnej do realizacji potrzebnych dla mieszkańców Gminy Mońki inwestycji.Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!