e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Pomogą osobom pokrzywdzonym


Szanowni Państwo,
Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie w latach 2019-2021: Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku.

Celem działalności Ośrodka jest:
1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
2. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:
1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

W związku z powyższym chcielibyśmy nawiązać współpracę instytucjonalną, aby trafniej i szybciej dotrzeć do przyszłych beneficjentów Funduszu.

Całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.
Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8
E-mail: pomagamy@ta.org.pl

Godziny pracy Ośrodka w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Al. Niepodległości 3/1 - (czwartek w godz. 9:00 – 13:00).


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!