e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

13 zestawów robotów edukacyjnych


Od 1 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach realizowany jest projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego".

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego, partnerem Gmina Mońki – Burmistrz Zbigniew Karwowski, a realizatorem i beneficjentem zadań Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach - Dariusz Jaworowski.

W projekcie uczestniczy 20 szkół z terenu województwa podlaskiego. Wartość całego projektu to kwota 3.541.364,16 zł, z czego na Szkołę Podstawową nr 2 w Mońkach przypada kwota 176.211,27 zł.

W ramach projektu w marcu 2021 r. zorganizowano szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych w 40-godzinnych kursach doskonalących dla 15 nauczycieli SP2 – aktywizujące formy i metody pracy z uczniem z uwzględnieniem nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Dnia 24 marca 2021 r. szkoła otrzymała 13 zestawów robotów edukacyjnych Skribot z akcesoriami. Wartość jednego zestawu to ok. 1600 zł. Roboty umożliwią realizację dodatkowych zajęć z uczniami z zakresu ogólnego wykorzystania TIK oraz z zakresu robotyki.

W najbliższym czasie szkoła wzbogaci się również o nowe wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej – 27 laptopów, rzutnik, tablica interaktywna, oprogramowanie dostosowane do potrzeb prowadzenia lekcji informatyki oraz innych przedmiotów – humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. W projekcie przewidziano także zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na ogólną sumę - 140.680 zł.

Projekt jest realizowany w ramach III osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; poddziałanie 3.2.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!