e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Nowy Proboszcz Parafii


3 września w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej odbył się obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza Ks. Wojciecha Wojtacha. Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza dokonało się podczas mszy świętej w niedzielę, w obecności licznie zgromadzonych parafian.

W imieniu Arcybiskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził go Wicedziekan ks. Kazimierz Skorulski z parafii Trzcianne. Po wejściu do kościoła przez główne drzwi Ks. Wojciech Wojtach został poświęcony wodą święconą.

Ks. Wojciech Wojtach urodził się w 1970 roku i jest magistrem teologii. Pełnił funkcję Archidiecezjalnego Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych, delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Białostockiej. Był Proboszczem w parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze.

Wicedziekan ks. Kazimierz Skorulski, delegowany przez Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, w zwięzłych słowach przedstawił wiernym nowego proboszcza, a następnie wręczył klucze nowemu proboszczowi, mówiąc: "Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pośród was pasterskie zadania. Otoczmy go wspólną modlitwą."

Kolejnym punktem było wyznanie wiary i przysięga wiernego wypełniania urzędu przez Ks. Wojciech Wojtach:
"Ja, Wojciech Wojtach, obejmując urząd proboszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim.
Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.
W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.
Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami."


Jeszcze przed mszą, na specjalne zaproszenie nowego proboszcza, swoje pieśni zaprezentował Ruch Katolicki Gloriosa Trinita.

Obejrzyj więcej zdjęć


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2018 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!