e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne


Kilka słów o Programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Projekt "Kreatywnie w MOKu"

"Identyfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców gm. Mońki i ich oczekiwań wobec Monieckiego Ośrodka to główne cele proponowanego zadania. Zrealizujemy je przeprowadzając badania ankietowe i spotkania z mieszkańcami, a wymiernym tego efektem będzie opracowanie "Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gm. Mońki".

Pozwoli nam to określić posiadane zasoby, ale też braki i istniejące niezaspokojone potrzeby. Rezultatem działań będzie Konkurs oddolnych inicjatyw kulturalnych i wyłonienie z nich kilku tych, które będą zrealizowane, czym zachęcimy mieszkańców do czynnego uczestnictwa i współtworzenia kultury w najmniejszym, ale najbliższym im wymiarze: lokalnym.

Promując oddolne inicjatywy, stworzymy ofertę Ośrodka skrojoną na miarę potrzeb monieckiej społeczności, dzięki czemu nasz Ośrodek przestanie być tylko miejscem ze sztywnym grafikiem z góry określonych zajęć, a stanie się platformą wymiany pomysłów, przestrzenią, w której mieszkańcy przy naszej pomocy mogliby materializować swoje twórcze pasje".

Okres trwania projektu: luty – listopad 2017
Łączna kwota dofinansowania: 30 000 zł
Więcej informacji – już wkrótce. Zapraszamy!

W związku z realizacją projektu "Kreatywnie w MOKu", dyrektor i pracownicy Monieckiego Ośrodka Kultury zapraszają Państwa do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Ankieta jest naszym sposobem na uzyskania informacji dot. opinii moniecczan o ofercie kulturalnej w naszej gminie.

Wyniki ankiety, jak też wnioski i uwagi zgłaszane na spotkaniach z mieszkańcami posłużą nam do stworzenia publikacji pt.: "Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mońki", której wydanie zakończy pierwszą część projektu. W drugiej części projektu (w maju br.), zaprosimy Państwa do udziału w Konkursie oddolnych inicjatyw kulturalnych, w którym pula środków wynosi ponad 20 tysięcy zł!

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej i w lokalnych mediach.Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2018 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!