e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Drodzy czciciele św. Jana Pawła II !


Dwa lata temu w Mońkach zawiązał się Komitet Budowy Pomnika (skład komitetu poniżej) wówczas Błogosławionego Jana Pawła II. Ponad rok trwały prace i spotkania prowadzące do wyboru projektu rzeźby, miejsca usytuowania i całokształtu pomnika.

Na początku 2014 roku udało się wyłonić wykonawcę odlewu. Przed wakacjami wykonano odlew pomnika, jaki jest widać na bilbordzie. Wygląda pięknie i okazale. Równolegle z powstaniem komitetu rozpoczęto zbiórkę środków na budowę pomnika. Do tej pory zebrano połowę potrzebnej kwoty do zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia.

Nawiązując do wypowiedzi internetowych na temat słuszności budowy pomnika pragnę przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który na spotkaniu z dziennikarzami i artystami w Monachium (19.11.1980) powiedział: "Kościół potrzebuje obrazu. Ewangelia wyraża się w wielu obrazach i porównaniach; Ewangelia powinna i może być ukazana w formie obrazów. W Nowym Testamencie Chrystus jest nazwany Obrazem, Ikoną niewidzialnego Boga. Kościół jest nie tylko Kościołem słowa, ale także Kościołem sakramentów, świętych znaków i symboli".

Wszyscy wiemy, czym są znaki religijne i święte obrazy w naszych domach. To one pomagają nam nawiązać łączności duchową z Bogiem i jego Świętymi. A za tym rozpoczęte przez nas dzieło niesie wiele korzyści duchowych, kulturowych a także architektonicznych. Pomnik będzie nam przypominał o tym jak wiele wniósł w nasze życie Św. Jan Paweł II – przemiany duchowe i narodowe w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy tego świadomi w obecnym czasie. Gdy jest już Świętym, możemy wypraszać łaski potrzebne dla nas i dla naszych rodzin.

Wybudujmy pomnik trwalszy niż ze spiżu. Jan Paweł II przez swe piękne czyny, zachowanie, podejście do życia został w sercach wielu ludzi na całym świecie. Był to człowiek, który potrafił porozmawiać z każdym – niezależnie od wieku, narodowości czy wyznania. Szczególną miłością darzył dzieci i młodzież. Módlmy się do Św. Jana Pawła II o rychłe zakończenie rozpoczętego przez nas przedsięwzięcia. Apelujemy o składanie ofiar na ukończenie budowy pomnika. Nadal życzliwe temu dziełu osoby prosimy o wsparcie finansowe.

Za wszystkie modlitwy i składane ofiary składamy wielkie Bóg zapłać. "Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor. 9.7).

W skład komitetu wchodzą: ks. abp. Edward Ozorowski, ks. Dziekan. Tadeusz Horosz, ks. Dziekan. Henryk Miron, Mieczysław Kazimierz Baszko, Zbigniew Karwowski, Joanna Kulikowska, Józef Mozolewski, Andrzej Nowakowski, Stanisław Jamiołkowski, Andrzej Purta, Włodzimierz Szypcio, Sławomir Szypcio, Ryszard Bujnarowski, Ryszard Sokołowski, Kazimierz Wilamowski, Andrzej Zakrzewski, Renata Dworakowska, Dariusz Dworakowski, Barbara Dworakowska, Wojciech Dworakowski, Jan Ciborowski, Walerian Niewodowski, Stanisław Linko, Henryk Dzierżanowski, Józef Bielski, Mirosław Bielski, Andrzej Beczko, Marianna Jabłońska, Anna Tekień, Łucja Supińska, Agnieszka Łabanowska, Czesław Wiszowaty, Ryszard Rogalski.

Ponadto informuję, iż w okresie dotychczasowej działalności komitetu udało się zebrać 104.769,85 zł.
Nasze wydatki:
1. Za wykonanie cegiełek zapłacono kwotę 1 000,00 zł.
2. Na znaczki do listów wydano 564,20 zł.
3. Należny podatek do Urzędu Skarbowego odprowadzono w kwocie 3 938,69 zł.
4. Dla Pani projektantki pomnika zapłacono 22 750,00 zł.
5. Za wykonanie pomnika firmie "Brązart" zapłacono 56 041,85 zł.
6. Za prace ziemne zapłacono 10 000,00 zł.
7. Za beton na wykonanie: podestu pod ścianę, ściany i schodów zapłacono 10 477,76 zł
W sumie wydatkowano 104 772,50 zł (2,65 zł to odsetki).
W obecnej chwili zalegamy z opłatami dla pani projektantki kwotę 43 tys. zł i firmie "Brązart" za wykonanie pomnika w brązie 32 tys. zł. Koszt wykonania prac kamieniarskich szacujemy na kwotę ok. 50 tys. zł. Wykonaną figurę w brązie odebraliśmy i przechowujemy u księdza proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach.

W dniu 16.10.2014 r. zorganizowaliśmy Mszę świętą za Naród Polski w rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na stolicę apostolską. Zebrano tacę w kwocie 2 913 zł, która jest przeznaczona na budowę pomnika. W dniu Wszystkich Świętych planujemy kolejną zbiórkę pieniężną do puszek.

Człowiek, który wypisuje bzdury o komitecie jest wątpliwej reputacji społecznej i ja jako przewodniczący nie mam zamiaru schodzić na jego poziom i z nim dyskutować. Z naszym proboszczem i wszystkimi osobami życzliwymi temu dziełu planujemy realizować swoje zadanie aż do zakończenia. Po postawieniu pomnika planujemy co roku w rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na papieża kontynuować Msze św. za Naród Polski i modlić się za ofiarodawców.

Wszystkie osoby życzliwe prosimy o wsparcie i życzliwość.
Andrzej Beczko - Komitet Budowy Pomnika Świętego Jana Pawła II


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!