Erasmus+
1 2 3 4 5

Powołanie i zamknięcie szkoły

Powołanie szkoły

Idea i historia gimnazjum sięga starożytnej Grecji. Tam narodziła się tradycja pielęgnowania ciała i umysłu w instytucjach publicznych miasta-państwa zwanych "gimnasionami". Pierwsze gimnazjum w Polsce powstało w 1551r. w Pińczowie. Po I wojnie światowej w odrodzonej Polsce rozpoczęły działalność ośmioletnie gimnazja dla dzieci pomiędzy 10, a 18 rokiem życia. Od roku 1948 przestały one funkcjonować w naszym kraju. Ponownie pojawiły się w systemie współczesnego szkolnictwa od roku 1999 jako wynik kolejnej reformy oświatowej (Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.)

Historia monieckiego gimnazjum zanurzona jest w krótką historię Moniek.

Na początku była... "jedynka", czyli pierwsza i najstarsza szkoła podstawowa w mieście Mońki. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach powstała w 1960 r. Przybywało uczniów i nauczycieli, toteż podjęto decyzję o budowie nowego i nowoczesnego budynku szkoły przy ul. Leśnej 3. W 1971 r. miały miejsce przenosiny do tegoż budynku, a w 1976 r. szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Przez 42 lata istnienia szkoły, jej uczniowie zdobywali wiedzę oraz osiągali znaczące sukcesy w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych i różnorodnych konkursach na wszelkich szczeblach. W szkole pracowało w różnych okresach około 150 nauczycieli, a jej mury opuściło około 5 tysięcy absolwentów. Mieszkańcy naszego miasta w dużej mierze do nich należą.

1.IX.1999r. to początek istnienia Gimnazjum w Mońkach, które wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 imienia Mikołaja Kopernika, tworzy Zespół Szkół. W pierwszym roku przyjęto 288 gimnazjalistów, a Rada Pedagogiczna Gimnazjum liczyła 27 osób z czego 16 nauczycieli to kadra z "jedynki". W czerwcu 2002r. Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mońkach zakończyła swoją działalność, tak więc przestał funkcjonować Zespół Szkół. Od tego momentu samodzielne istnienie rozpoczęło Gimnazjum w Mońkach. Również w czerwcu 2002 r. opuścił Gimnazjum pierwszy rocznik absolwentów w liczbie 282.

Przez 20 lat funkcjonowania szkoły uczyło się w niej ok. 3800 uczniów. Wielu z nich osiągało świetne wyniki w nauce, sporcie, konkursach artystycznych i przedmiotowych rozsławiając szkołę w regionie, województwie i kraju. Na stałe wpisane święta, tradycje i obyczaje placówki kształtowały w uczniach poczucie przynależności regionalnej, patriotyzmu oraz wspólnoty europejskiej. Przygotowywały młodych ludzi do dalszej edukacji i dorosłego życia zgodnie z wartościami powszechnie obowiązujących norm i zasad.

Zamknięcie szkoły

1 września 2017 r. wprowadzono kolejną reformę oświaty, która wprowadziła zmianę ustroju szkolnego oraz modyfikację w organizacji i funkcjonowaniu placówek oświatowych. Nowy ustrój szkolny zakłada likwidację obecnie funkcjonujących gimnazjów (Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r.)

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpoczęło się od roku 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie była już prowadzona. 1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej stali się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas trzecich ukończy gimnazjum.

Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.