Uprawnienia:

  • certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 19887/2007 i nr 52198/2011
  • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej nr 2345 i nr 2346
  • REGON - 200203850

Bezpieczeństwo:

  • umowa zawierana z biurem rachunkowym
  • przestrzeganie tajemnicy zawodowej
  • polisa ubezpieczeniowa PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej
  • systematyczna archiwizacja danych

Metody pracy:

Oferujemy miłą obsługę i przyjazny kontakt oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Oferta:

Standardowym zakresem działalności naszego biura są rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oferujemy prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw.

Aktualności


Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.

02.01.2018 r.

Faktury powyżej 15000 płatne gotówką

Korekta w związku z zapłatą gotówką ponad 15000 zł

30.11.2017 r.

Podatnik bedzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta

Resort Finansów planuje wprowadzenie ważnych zmian dp ustawy o VAT dotyczących zasad sprawdzania kontrahentów oraz podatników VAT, dzięki czemu podatnicy uzyskają bezpłatny i szybki dostęp do aktualnych danych o swoich kontrahentach. Ma to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego i przeciwdziałać procederowi zmierzającemu do wyłudzenia VAT.

22.11.2017 r.

Proponowane zmiany w kasach rejestrujących

Proponowane zmiany w kasach rejestrujących:
- przesyłanie informacji z kas rejestrujących do centralnego systemu informatycznego
- nowe zasady wystawiania faktur
- nowa kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących

22.11.2017 r.